• Ekim 17, 2016

Macahel Havzası Gelir Getirici Faaliyetler Çalışma Grubu Raporu

 1. HAYVANCILIK

A.1. Durum Tespiti :

 • Macahel Havzası geneli için büyükbaş hayvan sayısı 1200 – 1500, küçük baş 500, yük hayvanı olarak da 45 adet gibi belirlendi.
 • Yörede genç nüfüsun azalmasına bağlı olarak hayvancılıkla ilgili alanlar azalmıştır.
 • Yörede aile içi ihtiyaçların karşılanması için hayvancılık yapılmaktadır.

A.2. Hayvancılık ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri  ;

 • Hastalıklarla ilgili aşıların zamanında yapılamadığı, Yayla göçü öncesinde aşıların tamamlanması (Bu konuda muhtarların Tarım müdürlüğü ile ilişki halinde aşıları gön öncesinde tamamlattırması gerekiyor)
 • Bölgede ıslah çalışmalarının yapılmaması, kırma türle devam ediliyor olması, Yöredeki mevcut cinsi iyileştirme gerekliliği (Tarım ile koordineli olarak bir proje talep edilebilir ve yürütülebilir) – Suni tohumlama çalışmaları ihtiyacı olabilir.
 • Diğer veterinerlik hizmetlerinin yapılamamış olması, (hastalık, ilaç kullanımı, acil müdahale durumlarında hizmet alınma sıkıntıları, uzak yer bahanesi ile hizmet verilmemesi)
 • Hayvan kayıtlarının menşe tutanakları ile ilgili sorunlar var. Hayvan hangi köyde ise menşe belgesinin o köyün muhtarı tarafından verilmelidir. Kesim belgelerinin diğer muhtarlıklar tarafından farklı fiyatlarla verilmesi durumu söz konusu.
 • Hayvancılık tarzının gelir getirici bir faaliyet olduğu söylenemez. Genelde kendi içi tüketimi için yapılan bir faaliyettir. Bunun gelir getirici hale dönüştürülmesi için neler yapılması gerektiğine dair fikirler üretilmesi gerekir. Pazarı değerlendirmek amacıyla hayvansal üretimi geliştirmek yolunda bazı teşviklerden yararlanılarak ayvancılığın niteliği değiştirilebilir. Turizm’e bağlı olarak iç tüketim için bile hayvansal ürünlere ihtiyaç artmaktadır. Bu ihtiyacın en önce yöre kaynakları ile karşılanması sağlanmalıdır. Burada ortaya çıkan ilave maliyetler ve Pazar maliyetlerinden yüksek fiyatlar iyileştirilmelidir.
 • Kümes hayvancılığının tamamen tükendiği gözlenmiştir. Yumurta ve tavuk bazlı tüketimlerin %90 dışarıdan geldiği ifade edilmiştir. Yöredeki tavukçuluğun geliştirilmesi gerekir. Akkoç mahallesindeki uygun arazilerin büyük çaplı tavukçuluk için değerlendirilmesi önerildi. Hindi civcivi üretiminin yapılması desteklenebilir.
 • Abaza keçisi yine Saf Kafkas arısı gibi nesli tükenen bir tür olarak korunmalıdır. Bu konuda Tarım müdürlüğü ile ilişkiler kurulmalıdır.
 • Dışarıdan büyük oranda yem ve ot gelmekte ve bu besinlerle kalitesiz ve sağlığa zararlı maddelerin bölgeye gelmiş olması riski vardır. Bu konuyu iyi değerlendirmek gerekir.
 • Yöredeki soyu tükenen kırmızı benekli alabalık türünün korunmasına ilişkin çalışma yapılması gerekir. Türün korunması ve avlanma ile ilgili bilinçlendirme yapılması yararlı olabilir.
 • Kooperatifler kanalıyla hayvancılık desteklemeleri almak için 50 ve üzeri (125’e kadar) aile için yapılan projelerle başvurmak gerekir. Devlet tarafından verilen düşük maliyetli desteklerden yararlanılmalıdır. Kooperatif bazında hareket için 50 aile sınırı sıkıntı yaratmaktadır. Bu konuda ikamet koşulunun aşılması yönünde tüzük değişiklikleri ve tapu gerekliliklerinin karşılanmasına yönelik birlikte oluşturulacak çözümler uygulanmalıdır.

A.3. Eylem Planı

İl tarım müdürlüğü ve bağlı bulunduğu kurumlar nezdinde araştırma ve bilgilendirmeler yapmak üzere köyler birliği ve muhtarlar ile birlikte çalışmaların yapılması

 1. MEYVECİLİK

B1. Durum Tespiti

Bölgede daha önce ANG Vakfı desteği ve 19 Mayıs Ünv. Tarafından yürütülen çalışmalarda 40 çeşit armut (10 çeşit Pazar şansı yüksek) , 30 çeşit elma (8 çeşit şansı yüksek), 5 çeşit (çeşit artabilir) ceviz, 5 çeşit üzüm, 6 çeşit kiraz tespit edilmiştir.

B.2. Sorunlar ve çözümler;

 • Gençleştirme çalışmalarının yapılması (budama – aşılama)
 • Pazar kabiliyeti yüksek meyvelerin ağırlıkla aşılanması
 • Meyveliklerin oluşturulması konusunda yüksek ve güncel tekniklerin uygulanması,
 • Ağaçların yüksekliği ve toplama sorunları, maliyetleri
 • Nakliye maliyetleri, üretici tarafından pazara sunulmasının zorluğu
 • Gelişkin mevcut ceviz ağaçlarının aşılaması yapılarak daha verimli hale gelmesi sağlanabilir.
 • Ceviz aşılamalarının “Çetin Ceviz” üzerinde yapılması ile kesildiğinde kereste değeri yüksek ağaçların oluşturulması sağlanabilir.
 • Aşılama çalışmaları ANG vakfı desteğiyle Hüseyin Bey tarafından yapılıyor. Vatandaşların da buna destek olarak öğrenerek yaygınlaştırması yararlı olacaktır.
 • Doğada kendiliğinden olan ve çok miktarda bulunan meyvelerin (yaban mersini (morsvi), böğürtlen (markvala), ayı üzümü (skavi), ahududu, yer elması (misi vaşli), çiçek soğanı (sheni kibilay)) değerlendirilmesi için projeler geliştirilerek uygulanabilir.
 • Eylem Planı
 • İl tarım müdürlüğü ve bağlı bulunduğu kurumlar nezdinde araştırma ve bilgilendirmeler yapmak üzere köyler birliği ve muhtarlar ile birlikte çalışmaların yapılması
 1. ARICILIK

C.1. Mevcut Durum:

 • Yörede 3200 civarında koloni mevcuttur.
 • Bal üretimi yaz itibariyle 30 ton’dur. Valilik’in çalışmasında da buna paralel bir sonuç çıktı.
 • 150 civarında arı işletmesi var. Bunların 60 tanesi profesyonel nitelikte (ciddi anlamda gelir sağlayan şekilde)
 • Yöremizde 8.000-10.000 adet ana arı üretimi yapılmaktadır.

C.2. SORUNLARIMIZ:

 • Saf kafkas arı ırkının korunması ile ilgili konular
 • Hastalıklarla ilgili sorunlar
 • Eğitimle ilgili sorunlar
 • Üretim ve pazarlama ile ilgili sorunlar

C.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ :

 • Macahel’de Gen koruma projesi uygulanıyor. Türkiye’de sadece Macahel’de var. Posof’ta da gündemde olan projeden Posof bölgesi yararlanamamıştır. Koruma amaçlı karar ve uygulamalara tüm vatandaşların anlayış göstermesi ve yardımcı olması gerekir. Bu uygulamaların yararlı olduğu zamanla daha iyi görülmektedir. Bu konuda mevcut sorunların önünü alıcı ilave kararları da mutabakatla almalı ve denetlenmelidir.
 • Koloni başına 9 TL Macahel arısı için destek ödemesi yapılmıştır. Çok ciddi bir rakamdır. Arıcılar birliğine üyelik ile bu teşviklerden yararlanılabilmektedir. Normal arıya verilmekte olan koloni başına desteklerden de yararlanılabilmektedir.
 • Bu konuda vatandaşın teşvik edilmesine karşın ciddi sayıda üretici bu konuya ilgi göstermemiştir. Bu konuda bilinçli olunmalıdır.
 • Hem hastalıklara tedbir olmak üzere hem de dahili organik üretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere mum üretiminin bölge içerisinde yapılması ve bu yönde gerekli makine – ekipmanın tedariki yapılabilir. Makine alınıncaya kadar Macahel A.Ş. bünyesindeki makinenin kullanımı yapılabilir.
 • Genel konular üzerinde (bakım, besleme ve hastalık konularında) koloni sayılarına bakılmaksızın tüm üreticilere eğitimler verilmelidir.
 • Hastalık riskini ve organik ürün standartlarını tehdit edebilecek madde oranını minimize etmek üzere çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalar ve eğitim konusunda ANG Vakfından finansal destek sözü alınmıştır. Arıcılık komitesi tarafında bu çalışma yürütülmektedir.
 • Her arıcının arıcılık faaliyetlerinin kayıt altında olması ve kurallara uygun yürütüldüğünün denetlenmesi için bir mekanizma oluşturma zorunluluğu vardır. Bunlara ilişkin kayıtlar açık olmalıdır.
 • Pazarlama konusunda, saf ana arı üretimi ve pazarlaması ile ilgili bir sorun bulunmuyor. Koloni üretimi açısından ise, iç talebi karşılamak amacıyla bile üretim gerekmektedir. Bu itibarla koloni üretimi ve pazarlaması açısından da sorun yoktur. Bu konuyla ilgili Valilik’in dışarı arı çıkmasını önleyen kararnamesi tartışılıyor. Bu kararın gerekçeleri doğru anlaşılmalı ve buna göre uygulanmalıdır.
 • Bal ile ilgili 30 ton civarındaki üretimin 5 tonu iç tüketim (ailelerin kendi tüketimi ve hediye bazlı), 15 tonu üreticilerin sürekli ürün verdikleri müşterileri ve özel pazarları olarak öngörüldü. Geri kalan 10 tonu ise satılabilecek miktarda Pazara yönlendirilen bal olarak değerlendirilmiştir. Bu 10 tonun tek elden ve bir marka altında pazarlanması zorunlu görünmektedir. Bu şekilde balın fiyatının daha yukarı çıkabileceği belirlenmiştir. Bu konuda Köyler Biriliği’nin sertifikasyon projesi ve markalaşma çalışmaları desteklenmelidir. Üretim, satış ve denetim konularında da Arıcılık komitesinin çalışmaları vardır. Ancak bu oluşumlar ve çalışmaların altyapısı ile ilgili eksikler ve düzenleme ihtiyaçları vardır. Arıcılar Komitesi, Kooperatifler ve Köyler Birliği’nin ortak çalışmaları ile bu konular değerlendirilerek çözüm geliştirilmelidir.
 • Uğur köyündeki koloni üretimi ve bal ormanı projelerinin gerçekleşmesinin önündeki risklerin giderilmesi ve engellerin kaldırılması için tüm kaynakların etkin kullanılması gerekmektedir.

 

Eylem Planı: Köyler Birliği Arıcılık Komitesi ve yöredeki kooperatifler tarafından konular üzerinde detaylı çalışmaların planlanması ve takibi. Bölgede üretilen kolonilerin  yörede

 

 1. FINDIK TARIMI

D.1. Mevcut Durum:

 • Bölgede 11657 dekar fındık alanı, 7313 dekar da diğer ürünlerin ekim alanı var.
 • Üretim esnasında bir problemle karşılaşmamaya rağmen, fındık kurdu mücadelesi ve fındığın kurutulması konusunda sıkıntılar var.
 • 170 – 200 ton fındık üretilmektedir.
 • İyi bir destekleme alınmaktadır. Fındığın fiyatı destekleme ile 6 – 7 TL’ye gelmektedir.
 • ORSER ile organik tarım sertifikasyon çalışmaları yürütüldü. Sponsorluk bu yıl sona eriyor.

D.2. SORUNLARIMIZ:

 • Fındık kurdu ile mücadele edilememesi
 • Fındık kurutma ile ilgili sorunlar
 • Depolama ile ilgili sorunlar
 • Fiyat problemleri (organik olmanın fiyata etki yapmaması)

D.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ :

 • Organik ürünler sertifikasyonu için gerekli bütçe için her üretici iki dönümlük destekleme bedelini (25 TL x 2 = 50TL) bu konuya ayırabilirse yıllık 18.000 TL’lik sertifikasyon giderleri karşılanmış olabilir. Organik ürün olduğu için Ekim 2011’den itibaren dönüm başına ilave 25 TL destekleme alınacaktır.
 • Fındık alımı için üreticilerle görüşmeler ile pazarda farklı satış yolları araştırılmalıdır.
 • Fiyatlandırma, faturalama ve içerden satın alma aşamasındaki konular ve süreçler çok iyi konuşulmalıdır.
 • Uluslararası platformda fındık borsası ve fiyatları iyi takip değerlendirilmelidir.

Eylem Planı: Daha önce yetkilendirilen Maral Muhtarı Metin Bayram ile muhtarlar ve köyler birliğinin değerlendirme yapması, satın alma ve tedarik süreçlerinin netleştirilerek pazarlama fırsatlarının sonuçlandırılması

 

 1. TURİZM

E.1. Mevcut Durum:

 • Bölgede Efeler’de 3, Camili’de 3, Maral’da 2 pansiyon faal haldedir.
 • Tüm pansiyonlarda toplam 150 yatak kapasitesi bulunmaktadır.
 • Geçmiş zaman zarfında yetişen 15 rehberden geriye çok az kalmıştır.
 • Taşımacılar genelde bölge içindendir.

E.2. SORUNLARIMIZ:

 • Rehberlik hizmetleri
 • Kalifiye personel
 • Tuvalet sorunları
 • Atık su ve çöp sorunları

E.3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ :

 • Mevcut pansiyonların standartları gözden geçirilmedir. Yörede konaklama ve hizmet seviyelerinde belli standartlar oluşturulmalıdır. Kötü konaklama koşulları ve eksik hizmetler ile bölgenin marka değerinin düşmesi önlenmelidir. Pansiyon işletmecilerinin bu konuda işbirliği ve mutabakat yapması gerekir.
 • Yeni yapılan pansiyonların da yöre mimarisine uygun ve kullanışlı olarak yapılması sağlanmalıdır.
 • Bu konularda plansız yatırımlar olmaktadır. Konuya ilgili yatırım eğilimindeki insanlar bilgilendirilmelidir.
 • Atık su ve çöp sorunlarının giderilmesi
 • Yeni gezi alanlarının tespiti, mevcut güzergâhların iyileştirilmesi, ihtiyaçlar için gerekli tesislerle donatılması
 • Güneş enerji sistemlerinin kurulması gerekir. Pansiyoncuların bu konuyu uygulaması gerekir.
 • Rehberlerin sayısının artırılması, eğitimlerinin sağlanması, yöre kültürü, mimarisi ve doğal zenginlikleri ile ilgili bilgiler ile donatılmalıdır.
 • Grup gezilerinde Camili alanı için günlük zaman olmalıdır. Günü birlik gezi planlarını uygulayan firmalar nezdinde görüşülerek bu geziler kısıtlanmalıdır.
 • Bölgeyi tanıtıcı faaliyetler yapılması,
 • Festival faaliyetinin bölgenin kendi kaynaklarını kullanarak (arıcılar, pansiyoncular, balcılar, tur taşımacılarının maddi desteği)
 • Pansiyoncuların örf ve adetlerin korunması konusunda hassasiyet göstermesi, eğlence ve benzeri ortamların genel halk ortamlarından izole edilmesinin sağlanması, standartlar kapsamında değerlendirilmelidir.

Eylem Planı: Pansiyon işletmeleri ve muhtarların bir araya gelerek yöredeki pansiyonculuk hizmetleri ve yan hizmetlere ilişkin standartları belirlemelidir.  (07.11.2010, Camili)

1 Comments

 1. Orhan Yavuz

  Reply

  Tarihe baktım yedi yıl geçmiş bu çalıştayı yaptığımızdan sonra.

  Katılımın bütünü Macahel halkından olan çalıştayın gündemi, ele aldığı konular, konuya hakimiyetlerini bir kez daha selamlıyorum.

  Keşke, ülkemizdeki üniversiteler bırakın halkın ve ülkenin sorunlarını ele alması ve çözümler üretmesini kendi sorunlarına bu denli ileri seviyede vakıf olup, değişim yönünde irade kullanıp mücadele edebilselerdi diyorum.

  Halkımla; insanı ve doğasını önceleyen HAK SAVUNUCULARI ile gurur duyuyorum.

  28 Kas 2017

Leave Comments