• Ekim 18, 2016

Yağma. 560 Yıl Sonra Bile!   

Geçen hafta birkaç günlüğüne İstanbul’a gitmiştim. Hem iş hemde dost görüşmeleri yapacaktım. Ömrüm boyunca başta 25 yıl Londra’da olmak üzere bir çok ülkede kalmış ve işim gereği bir çok metropol görmüştüm. Daha altı yıl öncesine kadar İstanbul’da beş yıl kadar kalmıştım. Son altı yılımı arada ülke içi ve dışı seyahat etmekle birlikte Artvin’de geçirdim. Doğrusu […]

Devamı
  • Ekim 18, 2016

Uğur Köyünde Bir Karabasan

2010 yılı Mart ayı ortasında Uğur Köyü Muhtarına bir yazı gider. Konu, Uğur Köyünde yapılması düşünülen HES ile taş kırma eleme tesisi ile beton santralı hakkında Mart 24’ünde halkı bilgilendirme toplantısı yapılacaktı. Konuyu biz muhtar arkadaşlara ileten Maral Muhtarı ile birlikte yaklaşık 10 kişi 23 akşamı Uğur Köyüne gittik. Bizim ziyaretimiz istişare amaçlı idi. HES […]

Devamı
  • Ekim 18, 2016

BU BİR GÖNÜL İŞİDİR

Senoz Vadisi’nde yapımı devam eden HES çalışmaları hakkında ‘bilirkişi’ olarak görev alan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi ve Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi eski Başkanı Prof. Dr. Kadir Erdin’in vadimizde yapılan çalışmalar hakkındaki yazısını, yazıyı bize ulaştıran İsmail Akyıldız’ın ‘takdim’iyle sunuyoruz: Senoz Yöresi Derneği çatısı altında oluşturduğumuz ‘HES Komisyonu’ kapsamında benim üstlendiğim görev akademisyenler […]

Devamı
  • Ekim 18, 2016

TARIMDA KAPİTALİST PARADİGMANIN İFLASI, 7 “ENDÜSTRİYEL TARIM, İNSANLIĞI DOYURABİLİR ve İSTİHDAMI SAĞLAYABİLİR Mİ?”

 Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI mustafa.kaymakci@ege.edu.tr   Bu yazımda, endüstriyel tarım, insanlığı doyurabilir  ve  istihdamı sağlayabilir mi konusunu  sorgulamaya çalışacağım. TARIMDA KAPİTALİST POLİTİKALAR NASIL DEĞİŞİM GÖSTERDİ? 1980’li yıllara değin dünya, iki kutbun yönlendiriciliğindeydi. Bir yanda reel sosyalizm, bir yanda emperyal kapitalizm ve kurumları dünyayı şekillendiriyordu. Emperyal kapitalizm, anılan yıllara değin özellikle çevre ülkelerinde köylülüğü, bir başka […]

Devamı
  • Ekim 18, 2016

Hidroelektrik Santraller; Enerji ve Su Hakkı

Devamı
  • Ekim 18, 2016

GÜRCİSTAN VE ARTVİN ORTAK PROJE İLE DÜNYAYA ÖRNEK BİR ÇALIŞMA YAPACAK

Dünya ve bölgemizde da soğuk-sıcak savaşlar yaşanırken, ülkeler arası ilişkilerde stratejik yön belirleme ve uygulamalarda Gürcistan-Türkiye dostluğu örnek gelişmeleri ile dikkatleri çekiyor. 1989 yılına kadar “diğer taraf diye” parmak uzatmanın bile korkusu yaşanırken gelinen noktada artık her alanda iş birlikler ve ortak projeler ile iki ülke her katmanda yoğun bir şekilde harmonize olmaktadır. Gürcistan-Acara Özerk  […]

Devamı
  • Ekim 18, 2016

Neden Macahel Tüneli, Neden Macahel Gümrük Kapısı?

1900’lu yılların ilk çeyreği, I.Dünya Savaşı yaşanıyor. Savaş ile birlikte, Artvin ve Acara bölgesinde kontrol el değiştiriyor. I.Dünya Savaşı biterken Rus İmparatorluğu yerini Sovyetler Birliğine; Osmanlı İmparatorluğu da Türkiye Cumhuriyeti’ne bırakıyor. Genç Sovyetler Birliği, oluşurken 1921 yılında bağımsızlığını ilan etmiş Gürcistan’da kontrol Sosyal Demokrat Menşeviklerden Stalin’in desteği ile Bolşeviklerin eline geçiyor. Gürcistan’ın, Sovyetler Birliğine dâhil […]

Devamı
  • Ekim 18, 2016

YERYÜZÜNDEKİ SAKLI CENNET “MACAHEL” BAL ÜRETİMİ ve PAZARA SUNULMASI

Camili (Macahel) Havzası toplam 25.258 hektar alandan oluşmakta olup, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)’nun, 27 Haziran 2005 tarihli kararı ile ülkemizin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olarak ilan edilmiştir.  Camili (Macahel Havzası üç tarafı dağlarla çevrili tek açık tarafı Gürcistan’ın Batum şehrine bakan kapalı bir havzadır. Havzanın bu yapısı ve geleneksel […]

Devamı
  • Ekim 18, 2016

Macahel Havzasında Yol Ayrımı

“1978 yılında birçok Macahel’li arkadaşım gibi liseyi bitirip Üniversite giriş sınavları için İstanbul’a gelmiştik. 78–79 kişi köye döndüm, bende çocukluktan beri olan astım hastalığı krize dönüşüverdi. Tam dört gün boyunca yatmadan, uyumadan, yemek yemeden ama bin bir zorlukla nefes almaya çalışarak yaşamla mücadele ettim. Macahel’de 78 kişi çok ağırdı. Köylüler o karlı kışlı gündüz ve […]

Devamı
  • Ekim 18, 2016

Macahel Havzasında Tapu Catastrophe

Catastrophe*: İngilizcede felaket, afet, felaketle sonuçlanan anlamını taşır.   Modern devletleri, hanedanlık veya kabile toplumlarından ayıran en önemli unsurlardan birisi kamu ile özel yaşamı düzenleyen mülkiyet hukukudur. Bu anlamda özel mülk; o kişinin, mülk üzerinde mutlaka yakın tasarrufta bulunması imtiyazıdır. Osmanlı da mülk Allah adına Padişaha ait olup kullanılan araziler zilliyet hukuku çerçevesinde bireye sınırlı […]

Devamı