• Kasım 08, 2017

Orman Kesimi Macahel’in Ekosistemini Tehdit Ediyor

Ağustos ayının ortalarına doğru Borçka Orman İşletme Müdürlüğü Macahel havzası Düzenli bölgesinde 400 m3 orman kesimi yaptı. Bununla ilgili yoğun itirazlara rağmen aynı bölgede 1200 m3’lük orman kesimi için de damgalama yapıldı. Dosya ihale aşamasındadır.

Konu yöredeki bütün kamu mercilerine iletilmiş olmasına rağmen bir sonuç alınamaması üzerine bakanlık, milletvekilleri aracılığı ile Meclis gündemine taşındı.

Macahel doğası Asya ve Avrupa’daki en büyük ölçekteki yaşlı orman alanıdır. Asya ve Avrupa’da muadili olmayan bu zenginliğin orman idaresi tarafından tahrip edilmesi ne isabetli ve savunulabilir bir iş kararı değildir.

MABİYODER olarak Macahel ormanlarında orman üretimi yapılmasını istemiyoruz. Var olan orman yapısının el değmemiş haliyle gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyoruz. Konu ile ilgili derneğimizin mücadelesi devam etmektedir.