• Aralık 03, 2018

Macahel Havzası HES projelerine karşı verilen mücadelede başarılı olmanın sırları

Orhan Yavuz*   Öncelikle kısaca birkaç noktaya değinmek isterim. Macahel Havzası, Türkiye Gürcistan hududunun en uzun etabını kaplayan, Batum şehrine yaklaşık 40 km, Borçka ilçesine ise 45 km mesafede bir yerleşim yeri. Tarih boyunca Macahel Havzasının ulaşım ağı üzerinde Borçka ilçesinden çok Batum, Artvin, Şavşat ve ötesi coğrafyalar vardır. Gürcistan ile sınır Macahel deresi üzerinde […]

Devamı
  • Aralık 03, 2018

Maçahel’deki HES’e izin çıkmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Artvin’in Borçka ilçesinde yapılması planlanan Camili Regülatörü ve HES projesinin ÇED süreci sonlandırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Artvin’in Borçka ilçesinde yapılması planlanan ve 5 yıldır görüşmeleri süren, Camili Regülatörü ve Hidro Elektrik Santrali (HES) projesinin tarım alanlarına, biyoçeşitliliğe ve ekosisteme zarar vereceği gerekçesiyle Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci sonlandırıldı. Gen Koruma […]

Devamı
  • Kasım 08, 2017

Orman Kesimi Macahel’in Ekosistemini Tehdit Ediyor

Ağustos ayının ortalarına doğru Borçka Orman İşletme Müdürlüğü Macahel havzası Düzenli bölgesinde 400 m3 orman kesimi yaptı. Bununla ilgili yoğun itirazlara rağmen aynı bölgede 1200 m3’lük orman kesimi için de damgalama yapıldı. Dosya ihale aşamasındadır. Konu yöredeki bütün kamu mercilerine iletilmiş olmasına rağmen bir sonuç alınamaması üzerine bakanlık, milletvekilleri aracılığı ile Meclis gündemine taşındı. Macahel […]

Devamı
  • Ekim 18, 2016

Uğur Köyünde Bir Karabasan

2010 yılı Mart ayı ortasında Uğur Köyü Muhtarına bir yazı gider. Konu, Uğur Köyünde yapılması düşünülen HES ile taş kırma eleme tesisi ile beton santralı hakkında Mart 24’ünde halkı bilgilendirme toplantısı yapılacaktı. Konuyu biz muhtar arkadaşlara ileten Maral Muhtarı ile birlikte yaklaşık 10 kişi 23 akşamı Uğur Köyüne gittik. Bizim ziyaretimiz istişare amaçlı idi. HES […]

Devamı
  • Ekim 18, 2016

BU BİR GÖNÜL İŞİDİR

Senoz Vadisi’nde yapımı devam eden HES çalışmaları hakkında ‘bilirkişi’ olarak görev alan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi ve Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi eski Başkanı Prof. Dr. Kadir Erdin’in vadimizde yapılan çalışmalar hakkındaki yazısını, yazıyı bize ulaştıran İsmail Akyıldız’ın ‘takdim’iyle sunuyoruz: Senoz Yöresi Derneği çatısı altında oluşturduğumuz ‘HES Komisyonu’ kapsamında benim üstlendiğim görev akademisyenler […]

Devamı
  • Ekim 18, 2016

TARIMDA KAPİTALİST PARADİGMANIN İFLASI, 7 “ENDÜSTRİYEL TARIM, İNSANLIĞI DOYURABİLİR ve İSTİHDAMI SAĞLAYABİLİR Mİ?”

 Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI mustafa.kaymakci@ege.edu.tr   Bu yazımda, endüstriyel tarım, insanlığı doyurabilir  ve  istihdamı sağlayabilir mi konusunu  sorgulamaya çalışacağım. TARIMDA KAPİTALİST POLİTİKALAR NASIL DEĞİŞİM GÖSTERDİ? 1980’li yıllara değin dünya, iki kutbun yönlendiriciliğindeydi. Bir yanda reel sosyalizm, bir yanda emperyal kapitalizm ve kurumları dünyayı şekillendiriyordu. Emperyal kapitalizm, anılan yıllara değin özellikle çevre ülkelerinde köylülüğü, bir başka […]

Devamı
  • Ekim 18, 2016

Macahel Havzasında Tapu Catastrophe

Catastrophe*: İngilizcede felaket, afet, felaketle sonuçlanan anlamını taşır.   Modern devletleri, hanedanlık veya kabile toplumlarından ayıran en önemli unsurlardan birisi kamu ile özel yaşamı düzenleyen mülkiyet hukukudur. Bu anlamda özel mülk; o kişinin, mülk üzerinde mutlaka yakın tasarrufta bulunması imtiyazıdır. Osmanlı da mülk Allah adına Padişaha ait olup kullanılan araziler zilliyet hukuku çerçevesinde bireye sınırlı […]

Devamı
  • Ekim 18, 2016

Hayata Macahel’den Başlamak

1960’ların başlangıç yıllarını hatırlarım. Dünyaya geldiğim Köy Kvabitavi denizden 800-1,200 metre yüksekliğinde arka planda 1950 Mt yüksekliğinde TaKustveri dağı, karşı cephede 3,500 Mt’lere varan KarçXhal dağı ve takiben panaromik olarak 20 KM kadar uzanan dağ silsilesi ile Batum yönüne açılan vadiye hâkim coğrafyaya sahip. Bir kartal yuvası gibi. Etrafınızda olan biten her şeyi çıplak gözle […]

Devamı
  • Ekim 18, 2016

ARTVİN’DE KIYAMET ALAMETİ

2014 yılı Ağustos ayı. Dünya’nın da içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisine 2 milyon ışık yılı uzaklıkta olan Andromeda Galaxsisi (M31) kimliği henüz öğrenilemeyen bir medeniyet tarafından üstün silahlar ile işgal gördü. Benim de dahil olduğum altı küsür milyar insan, beşinci boyutta seyahat butonuna basip Samanyolu Galaksisinde olan Dünya’ya geldik. Hedefimiz yok olmaktan kurtulmak ve topluma yaşanabilir […]

Devamı
  • Ekim 17, 2016

Hayvancılık Yatırımları (Bir Çerçeve Önerisi)

Rüştü BOZKURT, İstanbul, Eylül 2014     İçindekiler Giriş I Hayvancılık yatırımları bileşenleri 01. Ülke koşullarına uygun ırk seçimi Uygun barınakların yapılması Irk ıslahında süreklilik Ar-Ge ve performans geleştirme Damızlık üretiminde kararlılık Sağlık örgütlenmesi Kayıt sistemi ve izleme Yem maliyetleri Mera analizi Süt fiyatı istikrarı Süt toplama yapılanması Üretici örgütlenmesi Rakip stratejileri ve alternatif tepkiler II Hayvancılık […]

Devamı