Biz Kimiz

Macahel Biyosfer Rezerv Alanı Koruma ve Geliştirme Derneği (MABİYODER), günümüz dünyası gerekleri gözetilerek Macahel halkının doğa ile uyumlu pozitif yaşam kültürünü temsilen kurulmuş bir Sivil Toplum Örgütlenmesidir.

Atalarımızın, “doğaya hükmetmek değil onunla birlikte yaşama” vizyonu, tarihin testine dayanmış ve doğanın korunmasının sürdürülebilir bir yaşam tesis etme sürecinde belirleyici olduğu dünyaca kabul görmüştür. Atalarımızın bu seviye “bilgece” öngörüleri için minnettarız.

Yaşam alanlarının korunması ve geliştirilmesi ilkesi çerçevesinde; dünyada örnek olarak gösterilen “doğa ile uyumlu yaşam kültürümüzün” gelecek nesillere aktarılması, derneğimiz ve halkımızın tarihsel sorumluluğu olduğu bilincinde olarak, havzaya yönelik riskleri bertaraf etme doğa ile uyumlu gelişim fırsatlarını halkımız ile birlikte ve bütün dostlar ile dayanışma içinde yaşama geçirme misyonumuzu yerine getirmek sorumluluğumuzdur.

MABİYODER olarak; sadece üyelerimizin değil en geniş anlamı ile Macahel Havzasının hak ve menfaatlerini savunmayı rehber ilke olarak kabul ederiz.

Bu çerçevede, sadece dernek üyelerimizin değil en geniş çerçevede bütün Macahel halkının Macahel ile ilgili bütün süreçlerde demokratik ortamda görüş belirtmesi, karar alma süreçlerine katılımını ve eylem planlarında aktif rol alma hakkının esas olduğunu beyan ederiz.

Derneğimiz, Hazva’da yapılacak bütün iş uygulamalarında şeffaflık ve hesap verme ilkelerinin hakim kılınarak; doğaya ve yerel kültüre uyumlu, gelecek nesillere bırakılacak mirasın kalitesinin tesis edilmesi yönünde taraf olacaktır.

Macahel Havzasının korunması ve geliştirilmesi nihayetinde herkesin sorumluluğu olduğu bilinci ile bütün Macahel halkını ve Macahel dostlarını bu bayrağı taşımaya davet ediyoruz.

MABİYODER YÖNETİM KURULU