MABİYODER İKTİSADİ İŞLETMESİ

Kısa adıyla MABİYODER İktisadi İşletmesi, 2014 yılında kurulmuş ve tescil edilmiştir. Kuruluş amacını iki farklı şekilde ifade etmek mümkün. Birincisi, Macahel bölgesindeki ekonomik faaliyetleri yerel üreticiler lehine sonuç verecek bir mantık içinde ele alıp kar güdülerinden uzak, sosyal fayda ekseninde yeniden örgütlemek; ikincisi bu temel amacı icra ederken diğer bir taraftan derneğimizin bu tür sosyal faydalar üretebilmesini temin etmek üzere varlığını sürdürebilmesi için kaynak yaratılması ve bu kaynaklarla da örgütsel yapının sürdürülmesini temin etmek.
Çok kısa olarak ifade ettiğimiz bu temel yaklaşım çerçevesinde öncelikle yerel mesleki komitelerden olan “arıcılık komitesi”nin faaliyetleri; ki bunlardan ticari nitelikte olan bal üretim ve pazarlaması faaliyeti iktisadi işletmenin yapısıyla entegre edilmiş ve amacına uygun olarak, bu üretim faaliyetinin üreticilere en yüksek getiriyi sağlayacak biçimde pazarlanmasını temin etmek üzere tüm yasal gerekleriyle altyapısı kurulmuş ve arıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.
Sistem şöyle işlemektedir; arıcılık komitesi iç yönerge kurallarına dahil olan ve faaliyetlerini yürüten arıcılarımızın üretimleri tüm sezon boyunca izlenmekte, kontroller yapılmakta, yapılan işlemler kayıt altına alınmakta ve ortaya çıkan ürünler komite kontrolünde paketlenerek tüketiciye sunulmaktadır. Tüm bu süreçlerin detay konuları sözleşme metniyle belirlenmektedir. Gerek üretim süreçleri, gerek satış yöntemleri, komiteye özgü kendine has kurallarla şekillenmiştir .
Halihazırda işletmemize komitece devrolunan iki adet satış noktası mevcut olup, derneğimizin web sayfasında da işletmemizin ürünlerini tanıtmaya yönelik bir sayfa hazırlanmış, bu sayfa üzerinden sipariş almak suretiyle de satışlarımıza devam etmekteyiz.