• Ocak 15, 2015

Kalkınma Arayışında Somut Hedeflere Doğru

Artvinde enerji yatırımları ve kamu harcamalarını bir kenara bırakırsak vatandaş ekonomisi cephesinde durumlar pek de iyi görünmüyor. Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa hattında çay tarımı dışında dış ticaret ve turizme bağlı hareketlilik fırsatı yakalanmışken Çoruh vadisi boyunca geleneksel gelir kalemleri dışında pek bir gelişme yok. Borçka’da çay ve fındık Murgul’da fındık ve maden işletmesi vatandaş gelirlerine […]

Devamı